Budgivning

Budgivning
– första, andra, tredje… såld!

Det är först när såväl säljare som köpare undertecknat ett köpekontrakt som köpet är bindande. Fastighetsmäklaren skall ge alla spekulanter tydlig information om hur eventuell budgivning kommer att gå till. Säljaren bestämmer i samråd med fastighetsmäklaren hur en budgivning skall gå till. Säljaren är dock inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. därför kan formerna för budgivningen ändras. det är säljaren som bestämmer till vem han vill sälja, när och till vilket pris. det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det pris som presenteras i marknadsföringen.

Vi förespråkar öppen budgivning där spekulanterna lämnar bud till fastighetsmäklaren, som sedan löpande redovisar buden till säljaren och de övriga spekulanterna. Spekulanterna får då möjlighet att lägga nya bud. efter avslutad budgivning överlämnar vi budgivningslista till såväl säljare som köpare.

Det är dock säljaren som bestämmer till vem han vill sälja. Säljaren kan ändra förutsättningar för bud- givningen, välja att förhandla med en av budgivarna eller helt avstå från försäljning. Som fastighets- mäklare är vi endast en mellanman, det vill säga, budbäraren som framställer era önskemål och krav.