Köpa bostad

– gör ditt livs största affär till den bästa

Att köpa eller sälja en bostad är för de flesta av oss den största ekonomiska och känslomässiga affären i livet.
Därför är det viktigt att vara väl insatt när det väl är dags att köpa eller sälja.
Till Er som skall köpa, vi rekommenderar att ni skall åka på flera olika visningar och göra Er egna markandsanalys.
På så vis är Ni mer rustade när Ni väl hittar Ert drömboende.
Gå även till banken i god tid och få lånelöfte så att inte detta skall vara ett hinder när Ni vill ge bud på en bostad. Äger Ni en bostad idag, då är vårt råd att skaffa en värdering av denna redan nu. Allt som kan förberedas i god tid är till fördel för Er.

Vi önskar Er lycka till med Er största affär!

Köpa bostad

– gör ditt livs största affär till den bästa

Att köpa eller sälja en bostad är för de flesta av oss den största ekonomiska och känslomässiga affären i livet.
Därför är det viktigt att vara väl insatt när det väl är dags att köpa eller sälja.
Till Er som skall köpa, vi rekommenderar att ni skall åka på flera olika visningar och göra Er egna markandsanalys.
På så vis är Ni mer rustade när Ni väl hittar Ert drömboende.
Gå även till banken i god tid och få lånelöfte så att inte detta skall vara ett hinder när Ni vill ge bud på en bostad. Äger Ni en bostad idag, då är vårt råd att skaffa en värdering av denna redan nu. Allt som kan förberedas i god tid är till fördel för Er.

Vi önskar Er lycka till med Er största affär!

Undersökningsplikt

– hitta felen INNAN du köper

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

”Vi arbetar inte med öppna visningar, jag vill ha tid för och ge bästa service till varje enskild spekulant som kommer på visning”

Caroline Malm Persson

Ägare / Fastighetsmäklare, Malm Persson Fastighetsbyrå

Budgivning

– första, andra, tredje… såld!

Det är först när såväl säljare som köpare undertecknat ett köpekontrakt som köpet är bindande. Fastighetsmäklaren skall ge alla spekulanter tydlig information om hur eventuell budgivning kommer att gå till. Säljaren bestämmer i samråd med fastighetsmäklaren hur en budgivning skall gå till. Säljaren är dock inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. därför kan formerna för budgivningen ändras. det är säljaren som bestämmer till vem han vill sälja, när och till vilket pris. det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det pris som presenteras i marknadsföringen.

Vi förespråkar öppen budgivning där spekulanterna lämnar bud till fastighetsmäklaren, som sedan löpande redovisar buden till säljaren och de övriga spekulanterna. Spekulanterna får då möjlighet att lägga nya bud. efter avslutad budgivning överlämnar vi budgivningslista till såväl säljare som köpare.

Det är dock säljaren som bestämmer till vem han vill sälja. Säljaren kan ändra förutsättningar för bud- givningen, välja att förhandla med en av budgivarna eller helt avstå från försäljning. Som fastighets- mäklare är vi endast en mellanman, det vill säga, budbäraren som framställer era önskemål och krav.

Kontakta oss

caroline@malmpersson.se
julia@malmpersson.se

Caroline: 0703 - 30 28 36
Julia: 0704 - 44 47 60

Skicka ett meddelande