Så här jobbar vi

– erfarenhet, engagemang och fingerspitzengefühl

Malm Persson Fastighetsbyrå forsätter att arbeta i samma anda som tidigare. Vi värdesätter våra klienter och anpassar arbettsättet efter hur förutsättningar och önskemål ser ut hos respektive person. Alla är vi olika och tur är väl det…

Så här jobbar vi

– erfarenhet, engagemang och fingerspitzengefühl

Malm Persson Fastighetsbyrå forsätter att arbeta i samma anda som tidigare. Vi värdesätter våra klienter och anpassar arbettsättet efter hur förutsättningar och önskemål ser ut hos respektive person. Alla är vi olika och tur är väl det…

Värderingsmetod

Enligt fastighetsnomenklaturen och ortsprismetoden.
Samtidigt väger vi naturligtvis in vår långa erfarenhet inom värderingsteknik.

Marknadsföring

Vår oerhört eminenta fotograf fotograferar alla bostäder som vi skall förmedla. Samtliga objekt marknadsförs på www.hemnet.se, det är här som de flesta spekulanter hittar sitt nya boende. I takt med att hemnet har ökat har det blivit allt viktigare att presentera riktigt bra bilder i kombination med en bra text. Här lägger vi ner mycket tid för att presentera på bästa sätt. Utöver detta är hittahem.se ett bra komplement, samt skyltning i banker.
Efter kunders önskemål marknadsför vi också gärna objekten i Sydsvenskan, Residence, Galore, Dagens industri mfl.

Visningar

Efter många års erfarenhet har vi kommit fram till att det är de personliga visningarna som vinner i längden.
Såväl säljare som köpare uppskattar all den tid vi lägger ner på visningarna. En självklarhet för oss.
Öppna visningar hör till det förgångna tycker vi.

Besiktning

När säljare och köpare är överens skall objektet besiktigas.
Efter önskemål presenterar vi gärna förslag på bra besiktningsmän.

”Vi vill att alla våra kunder skall känna sig speciella och sedda, därför är det extra roligt att just ledord som tillgänglighet, seriös, påläst och kunnig så ofta är återkommande när jag får rekommendationer från mina kunder”

Caroline Malm Persson

Ägare / Fastighetsmäklare, Malm Persson Fastighetsbyrå

Budgivning

Det är först när såväl säljare som köpare undertecknat ett köpekontrakt som köpet är bindande. Fastighetsmäklaren skall ge alla spekulanter tydlig information om hur eventuell budgivning kommer att gå till. Säljaren bestämmer i samråd med fastighetsmäklaren hur en budgivning skall gå till. Säljaren är dock inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. Därför kan formerna för budgivningen ändras. Det är säljaren som bestämmer till vem han vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det pris som precenteras i marknadsföringen

Vi förespråkar öppen budgivning där spekulanterna lämnar bud till fastighetsmäklaren, som sedan löpande redovisar buden till säljaren och de övriga spekulanterna. Spekulanterna får då möjlighet att lägga nya bud. Efter avslutad budgivning överlämnar vi budgivningslista till såväl säljare som köpare.

Det är dock säljaren som bestämmer till vem han vill sälja. Säljaren kan ändra förutsättningar för budgivningen, välja att förhandla med en av budgivarna eller helt avstå från försäljning. Som fastighetsmäklare är vi endast en mellanman, det vill säga, budbäraren som framställer Era önskemål och krav.

Kontrakt

Vi upprättar förslag på köpekontrakt som köpare och säljare ges möjlighet att gå igenom i lugn och ro. Därefter bokar vi tid för kontraktskrivning och dokumenten som skall undertecknas igenomgås igen paragraf efter paragraf. När alla parter har uppfattat innehållet undertecknas dokumenten.

Tillträde

I god tid före tillträdesdagen tar vi kontakt med alla parter, bokar tid i banken och tar fram alla lösenuppgifter på lån etc. Vi skickar en preliminär likvidavräkning till er innan tillträdesdagen. På tillträdesdagen möts vi i banken och vi tillhandahåller de dokument som skall undertecknas. Likvidavräkningar, köpebrev etc.

Deklaration

Efter diskussion med säljarna hjälper vi er med att räkna ut realisationsvinstskatt, uppskov osv. I vissa fall rekommenderar jag att en skattejurist skall kopplas in för att hjälpa till ytterligare.

Kontakta oss

caroline@malmpersson.se
julia@malmpersson.se

Caroline: 0703 - 30 28 36
Julia: 0704 - 44 47 60

Skicka ett meddelande