Sälja bostad

– från värdering till kontraktskrivning

Att sälja en bostad är för de flesta av oss den största ekonomiska och känslomässiga affären i livet. Därför är det viktigt att vara väl insatt när det väl är dags att sälja. Våra råd till Er som skall sälja är att bjuda in flera fastighetsmäklare till att värdera Er bostad och sedan ge offert på sina tjänster. Dock vill vi poängtera att det inte handlar om att anlita den fastighetsmäklare som ger högst värdering till lägsta provision.

Man skall välja fastighetsmäklare efter hjärtat. Det är viktigt att personkemin stämmer eftersom man skall ha ett relativt långt förhållande ihop. God lokalkännedom, lång erfarenhet och en gedigen utbildning är ytterligare parametrar som jag anser är av oerhört stor vikt.  

Vi önskar Er lycka till med Er största affär!

Sälja bostad

– från värdering till kontraktskrivning

Att sälja en bostad är för de flesta av oss den största ekonomiska och känslomässiga affären i livet. Därför är det viktigt att vara väl insatt när det väl är dags att sälja. Våra råd till Er som skall sälja är att bjuda in flera fastighetsmäklare till att värdera Er bostad och sedan ge offert på sina tjänster. Dock vill vi poängtera att det inte handlar om att anlita den fastighetsmäklare som ger högst värdering till lägsta provision.

Man skall välja fastighetsmäklare efter hjärtat. Det är viktigt att personkemin stämmer eftersom man skall ha ett relativt långt förhållande ihop. God lokalkännedom, lång erfarenhet och en gedigen utbildning är ytterligare parametrar som jag anser är av oerhört stor vikt.  

Vi önskar Er lycka till med Er största affär!

Visningstips

– eller hur man får en spekulant att känna sig hemma

När man skall sälja sin bostad vill man naturligtvis att den skall uppfattas på ett positivt sätt för så många spekulanter som möjligt. För att nå dit ger vi alltid våra kunder råd och tips inför försäljningen.
Nedan följer en lista på andra bra tips att ha med sig inför en visning:

Putsa fönsterna, de flesta av oss uppskattar skinande rena fönster
Dammsuga och torka av alla golv, det ger ett fräscht intryck
Städa såväl badrum som kök noggrant, häng gärna fram nya handdukar
Ha fruktfat framme och köp hem lite snittblommor, det förhöjer hemtrevnadskänslan

I övrigt kan det vara bra att plocka undan onödiga prylar, de förvillar spekulanten
Lycka till!

”Vi är övertygade om att vår lokala förankring i kommun påverkar slutpriserna på de objekt vi förmedlar. Vi lever och bor i kommunen, handlar på det lokala bageriet, har barnen i skola och på fritidsaktiviteter, tränar på gymmen, badar på stränderna och vistas i Vellinge varje dag, år efter år.

Caroline Malm Persson

Ägare / Fastighetsmäklare, Malm Persson Fastighetsbyrå

Upplysningsplikt

– sov gott efter du sålt din bostad

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande.

Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.

Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

Kontakta oss

caroline@malmpersson.se
julia@malmpersson.se

Caroline: 0703 - 30 28 36
Julia: 0704 - 44 47 60

Skicka ett meddelande